In de rubriek Openbaar bestuur van het archievenoverzicht zijn de volgende archieven opgenomen:
 

 • 0107, 0110, 0111, 0112, 0113: Archieven van de Gemeente Voorst en haar rechtsvoorgangers, 1608-1939, 70 m.

  Het oudste archief van een Voorster gemeentebestuur is het archief van het Ambt Voorst 1608-1795. In toegang 0110 (pdf - 0,1 MB)  vindt u welke stukken zich hierin bevinden. Het oudste in dit archief bewaarde archiefstuk is het 'Ampts-Resolutie-boeck'. Hierin staan vanaf 1608 de notulen van de vergaderingen van de ambtsjonkers genoteerd, en is door de heer B.W. van ´t Erve getranscribeerd

  De archieven van de directe rechtsopvolgers van het Ambt Voorst, worden beschreven in toegang 0111 (pdf - 0,1 MB) , De Archieven van de rechtsvoorgangers van de gemeente Voorst in de Bataafs-Franse Tijd (1792) 1795-1811. Na 1811 vormden de dorpen Nijbroek, Twello, Voorst en Wilp ieder een eigen bestuur met een eigen archiefvorming. Deze archieven zijn beschreven in toegang 0112 (pdf - 0,2 MB) , De Archieven van de communes Nijbroek, Twello, Voorst en Wilp 1811-1817.

  De archieven van de gemeente Voorst over de periode 1818 -1940 zijn toegankelijk in de inventaris0113 (pdf - 3,4 MB).  (pdf - 0,4 MB) 

  0107 Secretariearchief van de gemeente Voorst, 1940-1979, 102 m.
  In bewerking, wordt aangevuld met dossiers tot circa 2010 en krijgt dan als nieuwe naam toegang 0114.

  Voor het bevolkingsregister, zie de rubriek bevolking, archiefnummer 0203 (pdf - 0,3 MB) . Voor het archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand, zie de rubriek bevolking, archiefnummer 0202. Ambtenaar burgerlijke stand (pdf - 0,0 MB)
   
 • 0102. Mark van Voorst en Noord-Empe, 1601-1855, < 0,5 m.
  Toegang: plaatsingslijst (pdf - 0,0 MB)  
  Het oudste markeboek van Voorst en Noord-Empe betreft de periode van 1601 tot 1648 en bestaat uit 25 losse bladen. De tekst van deze bladen is overgenomen in het tweede markeboek, dat verder loopt van 1649 tot 1855. Dit markeboek met het inventarisnummer 2 is getranscribeerd door de heer B.W. van 't Erve. 
  Deze transcriptie (pdf - 1,3 MB)  is in 2011 afgerond.
   
 • 0103. Mark van Gietel, 1603-1846, < 0,5 m.
  Toegang: plaatsingslijst (pdf - 0,0 MB)  
  Het markeboek van Gietelo betreft de periode van 1603-1829. De transcriptie (pdf - 0,8 MB)  is van de heer B.W. van ´t Erve.
   
 • 0104. Mark van Teuge of Silvolde, 1697-1875, < 0,5 m.
  Toegang: plaatsingslijst (pdf - 0,0 MB)  
  Het oudste markeboek van de Silvoldermark betreft de periode 1696-1806. Het tweede markeboek behandelt de periode 1807-1875 en betreft de Teugse of Silvolder mark. De transcriptie (pdf - 1,6 MB)  is van de heer B.W. van ´t Erve. 
   
 • 0105. Mark van Aard en Aarderbroek 1755-1842, < 0,5 m.
  Toegang: plaatsingslijst (pdf - 0,0 MB) 
  Het markeboek van Aard en Aarderbroek betreft de periode van 1755 tot 1842. Het gebonden deel heeft 182 genummerde bladen. Op de omslag van het boek staat vermeld: 'Markenboek Aard en Aarderbroeker Markt: Resolutieboek van Wilp'. De transcriptie (pdf - 1,7 MB)  is van de heer B.W. van 't Erve.
   
 • 0106. Mark van Zinderen en Voorsterklei, 1759-1807, < 0,5 m.
  Toegang: plaatsingslijst (pdf - 0,0 MB) 
   
 • 0108. Mark van Appen, 1631-1846, digitaal
  Lang werd gedacht dat de markeboeken van Appen verloren waren gegaan. Er bevinden zich echter nog twee markeboeken in particulieer bezit. Deze betreffen de periode 1631-1846. Het eerste deel, dat de periode 1631-1732 beslaat, begint met een afschrift van het markerecht, dat in 1566 werd vastgesteld. Het tweede deel begint in 1733 en eindigt met de verdeling van de markegronden en de opheffing van de markeorganisatie in 1846. De twee markeboeken zijn in 2012 gedigitaliseerd. Hoewel de markeboeken dus niet in fysieke vorm aanwezig zijn in het gemeentearchief, is er wel een digitale versie beschikbaar. Deze digitale versie is te raadplegen in de studiezaal. De gedigitaliseerde markeboeken zijn in 2013 getranscribeerd door de heer B.W. van ’t Erve. 
  Toegang: transcriptie deel 1 (pdf - 0,6 MB)  transcriptie deel 2 (pdf - 0,8 MB)