In de rubriek verzamelingen en collecties van het archievenoverzicht zijn de volgende collecties opgenomen:

 • 1501. Topografisch-historische atlas Voorst
  Toegang: plaatsingslijst tekeningencollectie (pdf - 0,3 MB) 
 • 1502. Collectie Blom, 1730-1949, 1 m.
  Notaris J. Blom was ruim veertig jaar werkzaam als notaris in Twello. In 1975 nam hij afscheid van het ambt. Zijn collectie oude akten en correspondentie droeg hij over aan de gemeente Voorst. 
  Toegang: regestenlijst (pdf - 0,1 MB) 
 • 1503. Fotocollectie, 19e-20e eeuw, 6 m.
  Toegang: geordend per dorp
 • 1504. Kranten en periodieken, 1879-heden, 4 m.
  Nieuws- en advertentieblad voor Epe, Heerde e.o., 6 december 1879 – 31 december 1920 op microfiche; Voorster Vrienden, 2 juli 1980-30 juli 1986, ingebonden; Voorster Nieuws, 13 augustus 1986-heden, ingebonden.
 • 1505. Kroningsfeesten 1898, < 0,5 m.
  Toegang: geen
 • 1506. Documentatiecollectie, 20e eeuw, 3 m.
  Toegang: geordend per dorp
 • 1507. Audio-visuele collectie, ca. 1935-heden, 1 m.
  Toegang: in bewerking
 • 1508. Prentbriefkaarten, 19e-20e eeuw, 0,5 m.
  Toegang: in bewerking (digitalisering)
 • 1509. Luchtfoto's, 1985-1986
  Toegang: index
 • 1510. Krantenleggers Wegener, 1977-1997, 26 m.
  Eigendom Oudheidkundige Kring Voorst. Tijdelijk in depot. Ter inzage.
 • 1511. Veilingboekjes, 1872-1949, < 0,5 m.
  Kopieën. 
  Toegang: index
 • 1512. Lijsten van huizen, bewoners, beroepen en bezittingen, 1749
  Microfiches. Originelen in Gelders Archief.
  Toegang: transcripties (pdf - 0,0 MB) 
  Transcripties: 
  a. Schoutambt Voorst, kerspel Voorst (pdf - 0,1 MB) 
  b. Schoutambt Voorst, kerspel Wilp (pdf - 0,1 MB) 
  c. Schoutambt Voorst, kerspel Twello  (pdf - 0,1 MB) 
  d. Schoutambt Voorst, kerspel Terwolde (pdf - 0,1 MB) 
  e. Richterambt Nijbroek  (pdf - 0,1 MB) 
  f. Uitheemsen schoutambt Voorst en richterambt Nijbroek (pdf - 0,0 MB)