Onder financiële documenten vindt u het totaaloverzicht van de relevante regelgeving in onze gemeente. Dit is (net als de meerjarenprogrammabegroting) opgedeeld in zeven programma's. Door te klikken op de + en - tekens kunt u de verschillende programma's in- en uitklappen. Onder elk programma treft u op alfabetische volgorde de relevante regels en beleidsstukken aan.

Meerjarenbegroting en financiële documenten

Binnen de organisatie van de gemeente Voorst heeft ieder zijn eigen rol, taak en verantwoordelijkheid (RTV) voor de planning & control-processen. De gemeenteraad heeft de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol. Het college is belast met het bestuur en de uitvoering. De dagelijkse operationele uitvoering berust bij de organisatie. Onderstaande documenten behoren tot de P&C cyclus.

2024

Meerjarenprogrammabegroting 2024-2027 (pdf - 1,0 MB) 
Infographic begroting 2024 (pdf - 3,5 MB) 
Prioriteitennota 2024-2027 (pdf - 0,3 MB) 

2023

Voortgangsbericht 2023 (pdf - 0,3 MB) 
Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 (pdf - 0,8 MB) 
Bestuursrapportage 2023 (pdf - 1,8 MB) 

2022

Jaarstukken 2022 (pdf - 1,3 MB) 
Prioriteitennota 2022 (pdf - 0,2 MB) 
Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 (pdf - 1,9 MB) 
Voortgangsbericht 2022 (pdf - 0,3 MB) 
Bestuursrapportage 2022 (pdf - 1,7 MB) 

2021

Jaarstukken 2021 (pdf - 1,1 MB) 
Prioriteitennota 2021 (pdf - 0,4 MB) 
Meerjarenprogrammabegroting 2021-2024 (pdf - 2,1 MB) 
Voortgangsbericht 2021 (pdf - 0,3 MB) 
Bestuursrapportage 2021 (pdf - 1,8 MB) 

2020

Jaarstukken 2020 (pdf - 1,2 MB) 
Prioriteitennota 2020 (pdf - 0,2 MB) 
Meerjarenprogrammabegroting 2020-2023 (pdf - 26,1 MB) 
Voortgangsbericht 2020 (pdf - 1,1 MB) 
Bestuursrapportage 2020 (pdf - 1,1 MB) 

2019

Jaarstukken 2019 (pdf - 2,2 MB) 
Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022  (pdf - 0,7 MB) 
Prioriteitennota 2019 (pdf - 0,2 MB) 
Voortgangsbericht 2019 (pdf - 1,0 MB) 
Bestuursrapportage 2019 (pdf - 0,4 MB) 

2018

Jaarstukken 2018  (pdf - 1,3 MB) 
Bestuursrapportage 2018 (pdf - 1,2 MB) 
Meerjarenbegroting 2018-2021 (pdf - 1,3 MB) 
Prioriteitennota 2018 (pdf - 0,2 MB) 
Voortgangsbericht 2018 (pdf - 1,0 MB) 

Op de website archiefweb.eu zijn alle documenten te vinden uit voorgaande jaren.

Regelgeving

Programma Bouwend Voorst

Verordeningen

Beleidsnota's

Beleidsregels

Delegatie- en mandaatbesluiten

Gemeenschappelijke regelingen

Niet van toepassing

Verordeningen

Beleidsnota's

Beleidsregels

Mandaatbesluit

Gemeenschappelijke regelingen

Verordeningen

Beleidsnota's

Beleidsregels

Gemeenschappelijke regelingen

Verordeningen

Beleidsnota's

Beleidsregels

Mandaatbesluit

Gemeenschappelijke regelingen

Verordeningen

Beleidsnota's

Beleidsregels

Mandaatbesluit

Gemeenschappelijke regelingen

Verordeningen

Mandaten

Beleidsnota's

Register

Beleidsregels

Gemeenschappelijke regelingen

Verordeningen