Duurzaamheid is een van de speerpunten van de gemeente Voorst. Dat hebben we uitgewerkt in het Programma Milieu, Afval en Duurzaamheid. Belangrijke thema's van het programma zijn:

  • Leefbare en duurzame dorpen, kernen en buurten;
  • Zo min mogelijk milieuhinder voor bewoners;
  • Verduurzamen van woningen en andere gebouwen;
  • Energietransitie naar duurzame energiebronnen;
  • Klimaatadaptatie (aanpassen aan drogere zomers, nattere winters);
  • Gezonde agrarische sector, in balans met duurzaamheid;
  • Betere afvalinzameling en meer hergebruik (circulariteit);
  • Meer en beter groen in de kernen;
  • Aandacht voor landschap en ecologie.

De gemeentelijke organisatie maakt zelf dan ook zoveel mogelijk duurzame keuzes. Bijvoorbeeld door onze eigen gebouwen te verduurzamen, ons inkoopbeleid te richten op (liefst lokale) duurzame producten, afval strikt te scheiden en ons wagenpark te elektrificeren.

Wat u zelf kunt doen

Als bewoner of bedrijf kunt u ook het verschil maken door vaker een duurzame keuze te maken, met kleine of grote stappen. Koop bijvoorbeeld duurzame producten, scheid uw afval, overweeg een elektrische auto en verduurzaam uw huis en tuin. U kunt zich ook aansluiten bij een duurzaam buurtinitiatief of bij een energiecoöperatie (zie onder). De gemeente Voorst helpt u daarbij graag met informatie, financiële steun of concrete acties of projecten. Klik op de onderwerpen in het menu rechts om meer te lezen over het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid en de lopende projecten en plannen.

Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën over ons duurzaamheidsbeleid? Stuur dan een mailtje naar duurzaam@voorst.nl 

Energiecoöperaties

Door lid te worden van een van de lokale energiecoöperaties kunt u zelf actief meehelpen aan energiebesparing en aan de lokale opwekking van duurzame energie. De coöperaties opereren onafhankelijk van de gemeente. Afhankelijk van hun specialisatie doen zij aan inkoop en verkoop van groene stroom aan hun leden, helpen bedrijven met energiebesparing, werken zij aan grote zonne-energie projecten, of hebben vrijwilligers die u helpen als energiecoach of het aanbrengen van kleine energiebesparende producten. Kijk eens op hun websites:

EnergieRijk Voorst

Burgers met Energie

Energiemarke Voorst