Bouwen in Voorst

Ruimtelijke plannen

Binnen onze gemeente zijn nagenoeg alle ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar. Deze vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl. Hier kunt u zoeken naar een specifiek adres of plan. Daarnaast helpen wij u ook graag op het gemeentehuis om een plan in te zien. Op maandagavond, dinsdagochtend en -middag en op donderdagochtend en -middag kunt u op het gemeentehuis terecht voor vragen over bestemmingsplannen, informatie over bouwmogelijkheden en dergelijke. Via de button hiernaast maakt u gemakkelijk zelf online een afspraak. Wilt u liever telefonisch een afspraak maken? Bel dan naar 0571-27 99 11

Ruimtelijke plannen: ter inzage

Een plan ligt ter inzage als de procedure nog niet is afgerond. Vaak kunt u dan een inspraakreactie (bij een voorontwerpplan), een zienswijze (bij een ontwerpplan) of een beroepschrift indienen (bij een vastgesteld plan). Hoe dit werkt, staat in de publicatie van het plan. Deze publicaties staan wekelijks in de bekendmakingen, die u op www.overheid.nl kunt vinden. Op die website kunt u zoeken op bekendmakingen en aankondigingen in uw buurt. Ook is het mogelijk u aan te melden voor een attenderingsservice. Daarnaast kunt u de app Overuwbuurt downloaden voor het digitaal ontvangen van informatie. Hiermee blijft u snel, compleet en eenvoudig op de hoogte. Verder blijven de bekendmakingen van bestemmingsplannen gepubliceerd in het Voorster Nieuws.

Omgevingsvergunning

Vroeger waren er allerlei soorten vergunningen. Nu niet meer. Waar u eerder een bouwvergunning, kapvergunning of inritvergunning nodig had, heeft u nu een Omgevingsvergunning nodig. Het is mogelijk om de aanvraag vanuit huis met de computer te verzorgen of te laten verzorgen. Via het Omgevingsloket worden alle digitale aanvragen bij de gemeente ingediend. Omdat wij alle aanvragen volledig digitaal afhandelen, is het bijzonder wenselijk dat u de aanvraag digitaal aanlevert.

Vooroverleg of preadvies

Wij streven ernaar de processen zo eenvoudig mogelijk te laten verlopen. Daarom adviseren wij u de zogenaamde 'vooroverleggen' via een eenvoudig formulier in te dienen. Dit formulier stuurt u naar ons e-mailadres omgevingsvergunning@voorst.nl. De link naar het preadviesformulier vindt u hiernaast onder 'downloads'. U kunt per e-mail maximaal 10 Mb aan data verzenden. Een vooroverleg of preadvies indienen via het Omgevingsloket is in de gemeente Voorst ook mogelijk.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u hulp bij het invullen van het aanvraagformulier? Neem dan contact op met een medewerker van vergunningen via 0571-27 93 35.